หัวเป็นแบบแจ็คเสียบหูฟังจ้า ถ้าซัมซุงมีแบบแจ๊เคเสียบก็ใช้ได้น้า

...

1. เข้าโหมดวิดีโอของตัวกล้อง

...

2.กดต้องเทปตั้งค่าวิดีโอ ตามภาพเพื่อไปตั้งค่าวิดีโอดังภาพ

...

3.กันสั่น Hyper Smooth จะทำงานได้ในบางความละเอียดเท่านั้น!! ให้กดตังค่าดังภาพวงกลมสีเขียว หรือจะกดเป็น Auto ก็ได้เช่นกัน (แต่มันจะทำงานในบางความละเอียดเท่านั้น ไม่ทั้งหมด!!)

...

4.ความละเอียด 1080P อัตราส่วน 16:9 ที่ Hyper Smooth ทำงาน

5.ความละเอียด 4K อัตราส่วน 16:9 ที่ Hyper Smooth ทำงาน

6.ความละเอียด 2.7K อัตราส่วน 16:9 ที่ Hyper Smooth ทำงาน

7.ความละเอียด 720P อัตราส่วน 16:9 ที่ Hyper Smooth ทำงาน

8.ความละเอียดต่างๆ ในอัตราส่วน 16:9 ที่ Hyper Smooth ไม่ทำงาน