1. ดึงแบตออกทันที

ให้รีบดึงแบตออกจากตัวเราทันทีที่เราไปถึงตัวลำ เอาขึ้นจากน้ำให้เร็วที่สุด "ห้ามเปิดตัวลำอีกเด็จขาด"

2.ในกรณีตกน้ำทะเล


ให้รีบเอาจุ่มล้างในน้ำจืดนานๆ ให้เร็วที่สุด และล้างน้ำทะเลออกให้หมด ให้รีบเอาจุ่มล้างในน้ำจืดนานๆ ให้เร็วที่สุด และล้างน้ำทะเลออกให้หมด


3. สะบัดเปาให้แห้งโดยไว

สะบัดน้ำออกให้ได้เยอะที่สุด โดยเหวี่ยงตัวลำไล่น้ำ ถ้ามีที่เป่าลมแรงๆ ให้เป่าไล่น้ำออกให้มากที่สุด

4. ตากให้แห้งสุดๆ
นำตัวโดรนไปแขวน ตากให้แห้งสุดๆ 

5. พาหาหมอโดรนโดยด่วน
เข้ามาเพื่อให้ช่างเช็คความเสียหายโดยเร็ว