...

1. ขนาดและน้ำหนักของ SUUNTO 9

น้ำหนัก : 81 g / 2.86 oz มาพร้อมสายขนาด : 24 mm รองรับข้อมือ : 130-230 mm และขนาดหน้าปัด : 50 mm / 1.197 in

ความละเอียดหน้าจอ : 320 x 300px และยังวัดชีพจรผ่านข้อมือ (Valencell’s BW1.2 module) พร้อมระบบ GPS ติดตามเส้นทาง (new Sony GPS chip)

โดยวัสดุ : Stainless Steel Bezel, Silicone Strap, Glass Fibre Reinforced Polyamide Case, Sapphire Crystal Glass

2. พัฒนาเซ็นเซอร์

Chipset SONY พัฒนาตัวเซ็นเซอร์ให้มีความแม่นยำ และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

...

3. หน้าจอ

ผลิตในประเทศฟินแลน์ หน้าจอใช้วัสดุ Sapphire crystal หมดกังวลเรื่องรอยขีดข่วน คงทน 

...

4. SPORT

- มีโหมดกีฬาให้เลือกมากกว่า 80 ชนิด พร้อมโหมด Multisport

- กราฟและตารางรอบสรุป ผลการออกกาลังกายบนนาฬิกาของคุณ

- ติดตามแนวโน้มระยะยาวของการออกกาลังกาย

- วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 24 ชั่วโมง

...

5. โหมดแบตเตอรี่

สามารถปรับได้ทัง ก่อนและระหว่างออกกาลังกาย สามารถเปลื่ยนโหมดของแบตเตอรี่ระหว่างออกกำลังกาย ทำให้สามารถติดตามข้อมูลของคุณ ได้จนถึงเส้นชัย

- แบตเตอรี่มีให้เลือกทั้งหมด4โหมดตามความต้องการของการใช้งาน

  • แบตเตอรี่โหมดเป็นแบบตัวเลือกที่ถูกตั้งค่าเป็นแต่ละโหมดให้ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อการติดตามที่ดีที่สุด สำหรับระยะเวลาที่คุณวางแผนไว้
  • ระยะเวลาของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะคำนวณจากระดับแบตเตอรี่ในปัจจุบันและ โหมดแบตเตอรี่ท่ีเลือก
  • การใช้สายคาดอกแทนการวัดจากข้อมือจะช่วยประหยัดพลังงาน และการเชื่อมต่อสายคาดอกจะเพิ่มเวลาการใช้งานให้นานขึ้นทันที
  • ในโหมด CUSTOM battery mode ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแต่ละการตั้งค่าได้ อย่างอิสระและสร้างโหมดแบตเตอรี่เองได้


...

...

6. SUUNTO FUSEDTRACK ™สำหรับการติดตามและระยะทางที่แม่นยำยิ่งขึ้น

FusedTrack ™ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Suunto จะรวมข้อมูล GPS และข้อมูลการเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงความแม่นยำในการติดตามและระยะทาง แต่จะใช้พลังงานของแบตเตอรี่น้อยลง ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้

...

7.SUUNTO MOVESCOUNT

- ข้อมูลที่มากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ระยะยาว

- มุมมองแบบตารางปฏิธิน

- สามารถขยายและเลือกช่วงของกราฟได้

- สร้างตารางการออกกำลังกายได้

- เชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น Movescount

- สามารถปรังแต่งหน้าจอของโหมดออกกาลังกายได้

- เช่ือมต่อแอพพลิเคชั่น Strava และ TrainingPeaks

- สามารถสร้าง Suunto Movie

ใใใ...

8.แบ่งปันความรู้สึกของคุณกับ SUUNTO APP

- มุมมองข้อมูลย้อนหลังให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและง่ายขึ้น

- ติดตามกิจกรรมและการออกกาลังกายของเพื่อนผ่าน

- เปรียบเทียบแนวโน้มของการออกกำลังกายบนเส้นทางเดียวกัน

- สามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและเลือกแชรเ์ฉพาะบางกิจกรรมได้

...