ถ่าย "แสง" ให้เป็น "เส้น" ด้วย GoPro!!

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sss

sssaaaa

- ลิสอุปกณ์ที่ต้องใช้

- การตั้งค่าแบบละเอียด

- ตัวอย่างมุมถ่ายภาพเกร๋

aaaa