ถ่าย "แสง" ให้เป็น "เส้น" ด้วยโดรน EP3

aaa

 มาถ่ายภาพแบบโปรๆด้วยโดรนกันเถอะ

0. เปลี่ยนโหมเป็น Tripod หลังจากโดรนขึ้นบิน

1. ปรับโหมดกล้องเป็นโหมด M MANUAL

2. ตั้งค่า ISO ที่ 100

3. เปลี่ยค่า speed shutter ให้เป็น 3 วินาที 3"

4. กดถ่ายหลายๆช็อตและลองปรับตามอัธยาศัย

EP.1-2 http://bit.ly/lighttailbygopro

aaa

aaa

aaa

aaa 

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa

aaa